Cena za služby

 • Vstup do zaměstnání
 • předoperační vyšetření pro samoplátce
 • periodické preventivní prohlídky
 • držitelé střelných zbraní
 • cílené vyšetření nepojištěného pacienta
400,- Kč
 • řidičský průkaz - nový

400,- Kč

 • zpráva o úrazu pro pojišťovnu, bodové hodnocení úrazu
 • výpis ze zdravotní dokumentace

200,- Kč

 • kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta

150,- Kč

 • vyšetření pro řidičský průkaz
 • důchodci nebo opakovaně
 • vyšetření před přijetím na VŠ
 • zdravotní průkaz, profesní průkaz (svářeči apod.)
 • administrativní výkon cca 10 minut (např. pro ÚP)
 • aplikace injekce nehrazené zdravotní pojišťovnou

100,- Kč

 

LÉKAŘI:   MUDr. Josef Voštěp
                 MUDr. Petra Klacíková

SESTRA: Kateřina Třísková