Služby

  • praktický lékař pro dospělé
  • závodní preventivní péče

Ordinace, ul. Lesní

PONDĚLÍ, ČTVRTEK, PÁTEK 07.00 - 09.00 - odběry, akutní stavy, neobjednaní
09.00 - 11.30 - objednaní, injekce (konzultace, výpisy ze ZD, ŘP, vstupní prohlídky apod.) 
ÚTERÝ

13.00 - 16.00 - akutní stavy, injekce, neobjednaní
16.00 - 18.00 - objednaní (výpisy ze ZD, ŘP, apod.)

STŘEDA

09.00 - 11.30 - akutní stavy, neobjednaní
13.00 - 16.00 - objednaní, injekce ( konzultace, výpisy ze ZD, ŘP, vstupní prohlídky apod.)

*Poslední pacient ošetřen 30 minut před ukončením pracovní doby.

Spolupracujeme s pojišťovnami

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
  • Revírní bratrská pokladna (213)

LÉKAŘI:   MUDr. Josef Voštěp
                 MUDr. Petra Klacíková

SESTRA: Kateřina Třísková